Skip to content

Realizacje

Kilkanaście lat doświadczeń w projektowaniu, budowie oraz eksploatacji i zarządzaniu biogazowniami w wielu regionach Polski:

Etapy budowy biogazowni rolniczej

ETAP I
PRZEDREALIZACYJNY

Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości i jej przeznaczenia. Ustalenie warunków zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenu. Oprocentowanie projektu budowlanego. Uzyskanie pozwolenia na budowę

ETAP II
ROBOTY BUDOWLANE

Realizacja robót budowlanych

ETAP III
ODANIE DO UŻYTKOWANIA

Rozruch biotechnologiczny, odbiory, uzyskaniepozwolenia na użytkowanie i przystąpienie do eksloatacji

ETAP I
PRZEDREALIZACYJNY

Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości i jej przeznaczenia. Ustalenie warunków zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenu. Oprocentowanie projektu budowlanego. Uzyskanie pozwolenia na budowę

ETAP II
ROBOTY BUDOWLANE

Realizacja robót budowlanych

ETAP III
ODANIE DO UŻYTKOWANIA

Rozruch biotechnologiczny, odbiory, uzyskaniepozwolenia na użytkowanie i przystąpienie do eksloatacji

Przemysł spożywczy

Zakłady wytwarzające duże ilości kosztownych w utylizacji odpadów organicznych w szczególności: rzeźnie, zakłady przetwórstwa rybnego i mięsnego, mleczarnie, gorzelnie, wytwórnie soków. Potencjalni klienci to także ubojnie, cukrownie, wytwórnie skrobi, przemysłowe piekarnie (ciasto mrożone – np. Szwajcar), duże zakłady produkujące żywność (płatki, pizza, przetwory rybne – np. Nestle, Suempol, Frosta etc.), zakłady przetwarzające owoce i warzywa na mrożonki i inne półprodukty oraz dyskonty spożywcze etc.

Przemysłowi
producenci zwierząt

Przemysłowi producenci zwierząt (chów lub hodowla w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), to jest min. 428 tuczników, 171 macior, 15 000 kur)

Wielkopowierzchniowe
gospodarstwa rolne

Wielkopowierzchniowe gospodarstwa rolne (powyżej 100 ha), rolnicy tj. zajmujący się uprawami, hodowcy bydła i trzody.